Server Obludárium  
Přednášky  
V budoucnu by tu měly být k dispozici handouty mých přednášek o bezpečnosti na MFF UK v Praze. Jak se již stalo zvykem, texty prûběžne přepisuji, pokusím se, aby vždy na konci a začátku semestru byla k mání aktuální verze.... takže začínáme:

 

  * Ochrana Informace I
  * Ochrana Informace II
  * Aplikace bezpečnostních mechanismû